ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ–ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ Κ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ–ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ Κ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Διαθέτουμε το σύνολο των προϊόντων για να μπορεί κάποιος να ελέγχει μέσω controllers ή διαδικτύου, ηλεκτρικές συσκευές και οικιακό εξοπλισμό

Διαθέτουμε το σύνολο των προϊόντων για να μπορεί κάποιος να ελέγχει μέσω controllers ή διαδικτύου, ηλεκτρικές συσκευές και οικιακό εξοπλισμό. Επιπλέον μπορούν να επιτελούν συγκεκριμένες ενέργειες και σκηνές, προκειμένου να βοηθήσει τους διαβιούντες να εξοικονομήσουν χρήματα, χρόνο και ηλεκτρική ενέργεια.
Σημαντικό πλεονέκτημα των προϊόντων Fibaro είναι ότι πρόκειται για ασύρματα προϊόντα (Z-Wave πρωτόκολλο), εύκολα στην εγκατάσταση, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και υψηλή αισθητική.